زمان‌بندی انتخابات مجلس ۱۴۰۲ (دوازدهمین دوره انتخابات مجلس)

معرفی زمان‌بندی برنامه‌ها و رویدادهای انتخابات مجلس ۱۴۰۲

درباره زمان‌بندی انتخابات مجلس دوازدهم اطلاعاتی دارید؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین انتخابات در سراسر ایران است. انتخاباتی که نمانیدگان مختلف از سراسر ایران همانند نماینده مجلس تهران، نماینده مجلس بیرجند، نماینده مجلس اصفهان و سایر نمایندگان مشخص می‌شوند و برای دوره‌ای ۴ ساله به مجلس راه می‌یابند.

در این مقاله زمان‌بندی رویدادهای مرتبط با انتخابات مجلس دوازدهم می‌پردازیم. پس این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس دوازدهم

کلیات برنامه‌ زمان‌بندی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
ردیفموضوع برنامهمهلت اجرا به روزتاریخ اجرای برنامه
۱دستور شروع انتخابات۱۱۵/۰۵/۱۴۰۲
۲پیش‌ثبت‌نام از متقاضیان۷ روز ۷۳ روز قبل از ثبت‌نام۱۶/۰۵/۱۴۰۲ تا ۲۲/۰۵/۱۴۰۲
۳صدور گواهی‌های مربوطه توسط دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح و تحویل به درخواست‌کنندگاناز آغاز پیش ثبت‌نام تا حداکثر یک ماه پیش از شروع ثبت‌نام۱۶/۰۵/۱۴۰۲ تا ۲۷/۰۶/۱۴۰۲
۴رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادر شده توسط دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاححداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام۲۶/۰۷/۱۴۰۲
۵پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض‌های داوطلبان در خصوص گواهی‌های بند ۳ مندرج در ماده قانونی مربوطه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشورحداکثر تا یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان۲۲/۰۶/۱۴۰۲
۶تشکیل هیأت اجرایی مرکزی انتخابات۷ روز ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام۰۷/۰۷/۱۴۰۲ تا ۱۳/۰۷/۱۴۰۲
۷تشکیل هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه۷ روز ۲۰ روز بیش از پیش‌ثبت‌نام۱۳/۰۷/۱۴۰۲ تا ۱۹/۰۷/۱۴۰۲
۸ثبت نام از داوطلبان۷ روز۲۷/۰۷/۱۴۰۲ تا ۰۳/۰۸/۱۴۰۲
۹تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغاتیک هفته پس از پایان ثبت‌نام۱۰/۰۸/۱۴۰۲
۱۰بررسی سوابق داوطلبان در مراجع پنج‌گانه (این مهلت جداگانه محسوب نمی‌شود بلکه به موازات شروع ثبت نام از داوطلبان تا دهمین روز از مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ادامه خواهد داشت و مهلت پاسخگویی ۱۰ روز است(ظرف ۱۰ روز۲۸/۰۷/۱۴۰۲ تا ۱۳/۰۸/۱۴۰۲
۱۱بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت‌های اجرایی پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از مراجع پنجگانه و بررسی‌های محلی۱۵ روز۰۴/۰۸/۱۴۰۲ تا ۱۸/۰۸/۱۴۰۲
۱۲ابلاغ مراتب عدم تأیید یا عدم احراز به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و ارسال نتایج مدارک بررسی صلاحیت داطلبان به هیأت نظارت استان۲ روز۱۹/۰۸/۱۴۰۲ تا ۲۰/۰۸/۱۴۰۲
۱۳۱۳ درخواست کتبی داوطلب مبنی بر دریافت دلایل عدم تأیید یا عدم احراز به هیأت اجرایی۲ روز۲۱/۰۸/۱۴۰۲ تا ۲۲/۰۸/۱۴۰۲
۱۴ابلاغ دلایل به داوطلب توسط هیأت اجرایی با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده۴ روز۲۳/۰۸/۱۴۰۲ تا ۲۶/۰۸/۱۴۰۲
۱۵شکایت داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی مورد تأیید قرار نگرفته به هیأت نظارت استان۴ روز۲۱/۰۸/۱۴۰۲ تا ۲۶/۰۸/۱۴۰۲
۱۶رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط هیأت نظارت استان با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و اعلام نتیجه به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و استماع توضیحات داوطلبانی که صلاحیتشان تایید نشده یا تایید نمی‌شود و یا احراز نگردیده است۵۰ روز۲۵/۰۸/۱۴۰۲ تا ۱۴/۱۰/۱۴۰۲
۱۷ابلاغ مراتب تأیید عدم تایید یا عدم احراز به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه نتایج ارسال شده از هیأت نظارت استان۲ روز۱۵/۱۰/۱۴۰۲ تا ۱۶/۱۰/۱۴۰۲
۱۸دریافت شکایت از داوطلبین عدم تأیید یا عدم احراز به شورای نگهبان۳ روز۱۷/۱۰/۱۴۰۲ تا ۱۹/۱۰/۱۴۰۲
۱۹بررسی شکایات و اعلام نظر قطعی شورای نگهبان توسط هیأت نظارت استان به ستاد انتخابات کشور با فرماندار مرکز حوزه انتخابیه۳۰ روز۲۰/۱۰/۱۴۰۲ تا ۱۹/۱۱/۱۴۰۲
۲۰اعلام فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمانبندی پیشنهادی از طرف کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی به هیأت بررسی تبلیغات استانیک ماه قبل از شروع تبلیغات۰۳/۱۱/۱۴۰۲
۲۱پایان زمان انتخاب اعضای شعبتا یک ماه قبل از روز اخذ رای۱۱/۱۱/۱۴۰۲
۲۲اطلاع رسانی فهرست امکانات تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها توسط هیأت بررسی تبلیغات استانحداکثر دوهفته قبل از شروع تبلیغات۱۹/۱۱/۱۴۰۲
۲۳ابلاغ نتیجه بررسی شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید و یا احراز نشده است و اعلام نظر در خصوص داوطلبانی که در مراحل قبل مورد تأیید قرار گرفته اند از سوی شورای نگهبان به هیأت نظارت استان تا به نحو مقتضی به فرمانداری مرکز حوزه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند۱ روز۲۰/۱۱/۱۴۰۲
۲۴دریافت شکایت از داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید شده اند لیکن شورای نگهبان نظر به عدم تایید یا عدم احراز آنان دارد.۳ روز۲۱/۱۱/۱۴۰۲ تا ۲۳/۱۱/۱۴۰۲
۲۵رسیدگی به شکایت داوطلبانی که در مراحل قبل مورد تأیید قرار گرفته اند لکن شورای ۲۵ نگهبان صلاحیت آنان را تأیید یا احراز نکرده و اعلام نتیجه قطعی به ستاد انتخابات کشور۷ روز۲۴/۱۱/۱۴۰۲ تا ۳۰/۱۱/۱۴۰۲
۲۶ابلاغ نظر شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت کلیه داوطلبان رد صلاحیت شده به داوطلبان ذیربط و انتشار آگهی اسامی نامزدهای تایید شده در سراسر حوزه‌های انتخابیه توسط فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه۱روز۰۱/۱۲/۱۴۰۲
۲۷انتشار آگهی انتخابات در سراسر حوزه انتخابیه توسط هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه۱ روز۰۲/۱۲/۱۴۰۲
۲۸تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنان۷ روز۰۳/۱۲/۱۴۰۲ تا ۰۹/۱۲/۱۴۰۲
۲۹ثبت کلیه فرآیندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی و تأیید شورای نگهبانیک هفته قبل از اخذ  رای۰۴/۱۲/۱۴۰۲
۳۰آخرین فرصت انصراف داوطلبان۷۲ ساعت قبل از رای‌گیری۰۸/۱۲/۱۴۰۲
۳۱ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنان ۱۱۰/۱۲/۱۴۰۲
۳۲اخذ رأی از واجدین شرایط۱۱۱/۱۲/۱۴۰۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *