درخواست تغییر حوزه نامزهای انتخاباتی

درخواست تغییر حوزه انتخابیه نامزدهای انتخاباتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از این افراد ۲ نامزد از حوزه انتخابیه مشهد درخواست انتقال به حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه و ۲ نامزد هم از حوزه انتخابیه تهران درخواست انتقال به حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و […]

درخواست تغییر حوزه انتخابیه نامزدهای انتخاباتی در خراسان جنوبی بیشتر بخوانید »