کیفیت هوای بیرجند افت کرد

کیفیت هوای بیرجند

به نقل از خبرگزاری فارس از بیرجند، براساس سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور هم اکنون وضعیت هوای نیمی از شهرهای خراسان جنوبی پاک و نیمی هم در وضعیت قابل قبول قرار دارد. بنابراین گزارش هم اکنون وضعیت هوای حاجی آباد زیرکوه با شاخص ۸۸  و نهبندان با شاخص ۵۳ در وضعیت قابل قبول است. […]

کیفیت هوای بیرجند بیشتر بخوانید »