میزان مشارکت مردم خراسان جنوبی در انتخابات

خراسان جنوبی، رتبه اول مشارکت در انتخابات

هر چه به زمان انتخابات نزدیک تر می‌شویم بحث‌های سیاسی، تریبون‌های آزاد با محوریت نقش مجلس در کشور و باید و نبایدهای یک انتخاب اصلح پررنگ‌تر و پرشورتر می‌شود. برخی از نامزدهای احتمالی انتخابات نیز چراغ خاموش و در جمع‌های محدود مباحث سیاسی مدنظر خود را مطرح می‌کنند. اما آنچه بیش از همه چیز اهمیت […]

خراسان جنوبی، رتبه اول مشارکت در انتخابات بیشتر بخوانید »