عیدی کارگران سال 1402

مبلغ عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران

عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در اسفند ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند اعلام شد. با توجه به مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال و ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال است. مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ بحثی است که در خبرها مطرح شده است. در این مطلب قرار است […]

مبلغ عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران بیشتر بخوانید »