مادران غیر شاغل در روستاهای خراسان جنوبی رایگان بیمه می‌شوند.

بیمه رایگان مادران غیر شاغل در طرح جوانی جمعیت

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علیرضا اسدی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت تمام مادران غیرشاغل روستایی و عشایری استان که ۳ فرزند به بالا داشته باشند توسط دولت به صورت رایگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار می‌گیرند‌. دو میلیون و ۲۳۰ هزار نفر مادر غیرشاغل روستایی و عشایر […]

بیمه رایگان مادران غیر شاغل در طرح جوانی جمعیت بیشتر بخوانید »