راهنمای ثبت‌نام بیمه زنان خانه‌دار در خراسان جنوبی

بیمه زنان خانه‌دار و دختران که در سازمان تأمین‌اجتماعی ذیل طرح فراگیر بیمه خانواده ایرانی تعریف شده، یکی از انواع پوشش‌های بیمه‌ای طراحی شده از سوی این سازمان برای گسترش پوشش بیمه اجتماعی به تمامی زنان و دختران کشور است. تأمین امنیت اقتصادی زنان به‌خصوص در دوران پیری و ازکارافتادگی از مزایای بیمه برای زنان […]

راهنمای ثبت‌نام بیمه زنان خانه‌دار در خراسان جنوبی بیشتر بخوانید »