معرفی دکتر احمد کامیابی مسک

دکتر احمد کامیابی مسک

احمد کامیابی متولد ۵ اردیبهشت ۱۳۲۲، نویسنده و مترجم و استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او در سال ۱۳۲۲ در خوسف بر اساس شناسنامه درخش در شهرستان درمیان، نزدیک بیرجند، زاده شد؛ و در هفت روزگی با خانواده به درخش رفت. کودکی را در درخش در ۶۰ کیلومتری بیرجند سپری کرد. تحصیلات ابتدایی […]

دکتر احمد کامیابی مسک بیشتر بخوانید »