معرفی دکتر مهدی بلالی مود

دکتر مهدی بلالی مود

مهدی بلالی مود روز پانزده ۱۵ شهریور ۱۳۲۱ شمسی در مود بیرجند به دنیا آمد. تحصیلات ابتدائی را در مود و زاهدان و متوسطه را در دبیرستان شوکتیه بیرجند (خرداد ماه ۱۳۴۰) به پایان رسانید. تحصیلات دانشگاهی را ابتدا در رشته شیمی و سپس در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز نمود و در خرداد ۱۳۴۳ […]

دکتر مهدی بلالی مود بیشتر بخوانید »