لیست بیمارستان‌های بیرجند

لیست بیمارستان‌ های بیرجند

لیست بیمارستان‌های مهم و بزرگ شهر بیرجند به همراه آدرس و شماره تلفن بیمارستان‌های بیرجند در جدول زیر آمده است. بیشتر بخوانید: بیمارستان آدرس تلفن بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، خیابان زکریای رازی، رو به روی دانشگاه علوم پزشکی ۰۵۶۳۱۶۲۲۰۰۱ بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان طالقانی، بیمارستان […]

لیست بیمارستان‌ های بیرجند بیشتر بخوانید »