بررسی بودجه ۱۴۰۳ شهرداری بیرجند

به گزارش تسنیم، عباس سروری در رابطه با بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۳ شهرداری در کمیسیون بودجه شورا و با حدود ۸۴ نفر ساعت بررسی شد. ضمن بررسی جزئیات لایحه بودجه، نظرات کارشناسی در این زمینه برای جمع‌بندی نهایی موارد مطرح شده بیان شد تا در نهایت، شهر بیرجند دارای بودجه‌ای کارآمدتر […]

بررسی بودجه ۱۴۰۳ شهرداری بیرجند بیشتر بخوانید »