واگذاری زمین های طرح جوانی جمعیت در بیرجند

واگذاری زمین‌های طرح فرزندآوری تا کمتر از یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان گفت: در طرح فرزندآوری و جوانی جمعیت ۲ نوع واگذاری زمین داریم که یک نوع از آن مربوط به قانون ۳ فرزند یا بیشتر است که در آن فرزند سوم باید متولد ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ به بعد باشد که در آن زمین به […]

واگذاری زمین‌های طرح فرزندآوری تا کمتر از یک ماه آینده بیشتر بخوانید »