نمایندگان مجلس بیرجند

نمایندگان مجلس بیرجند از گذشته تا کنون

خراسان جنوبی استان بزرگ و محرومی است که به جهت بزرگی و گستردگی زیاد، اکنون برای انتخابات به چهار حوزه تقسیم می‌شود. از این استان قرار است چهار نماینده وارد انتخابات مجلس شواری اسلامی شود. در این مقاله قرار است با نمایندگان بیرجند از اولین دوره مجلس بعد از انقلاب تا امروز آشنا شوید. البته […]

نمایندگان مجلس بیرجند از گذشته تا کنون بیشتر بخوانید »