تقویت دانشگاه فرهنگیان با جذب معلم

به گزارش ایرنا مهمترین سرمایه هر کشوری سرمایه‌ انسانی آن است که در این میان دانشگاه فرهنگیان با توجه به رسالتی که در حوزه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دانشگاه فرهنگیان به عنوان میراث‌دار مراکز تربیت معلم همچنین برخورداری از ساختار جدید آموزش عالی، سنت‌های آموزشی تربیت معلم […]

تقویت دانشگاه فرهنگیان با جذب معلم بیشتر بخوانید »