اشتغال توسط پلتفرم‌ها

درک درستی از اشتغال ایجاد شده توسط پلتفرم ها وجود ندارد

حسینی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: دیده نشدن پلتفرم‌ها در ایجاد اشتغال های مستقیم و غیرمستقیم یکی از مشکلات بزرگ در حوزه فناوری است که در واقع زندگی همه مردم به صورت غیر مستقیم درگیر آن شده و اگر به آن توجه نشود مشکلات زیادی ایجاد […]

درک درستی از اشتغال ایجاد شده توسط پلتفرم ها وجود ندارد بیشتر بخوانید »